Gedragstherapie

CANINE SYNERGIE (samenleven door samenwerken).

Met Canine Synergie wordt de combinatie van uw gezin en hond volledig onder de loep genomen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de samenstelling van het gezin, maar ook naar de verbale of non-verbale (mis)communicatie. Ook wordt extra aandacht besteed aan de interactie tussen kind en hond indien van toepassing. Dit alles met als doel de onderlinge verhouding te verbeteren en ongewenst gedrag te voorkomen/op te lossen, zodat wederzijds respect ontstaat.
Binnen 1 week ziet u al resultaat!

Voor wie is gedragstherapie geschikt?

Voor een ieder die geen cursus wilt volgen, maar wel tegen dingen aanloopt zoals bijv:

  • ziet dat het contact met zijn/haar hond beter zou kunnen,
  • ziet dat de interactie niet goed verloopt en hier advies over wilt hebben,
  • een hond heeft met ongewenste trekjes zoals bijv. overmatig blaffen, jaloezie, opspringen,
  • niet alleen thuis kan zijn,
  • zijn/haar hond bang is voor vuurwerk of onweer, 
  • een probleem heeft met zijn hond qua gehoorzaamheid,
  • problemen heeft met de andere hond(en) in huis,
  • niet meer weet wat hij met zijn/haar hond aan moet,
  • een agressieve hond heeft en geen uitweg meer ziet dan de hond in te moeten laten slapen.

Maar ook bij vele andere problemen kan Canine Synergie uitkomst bieden: bel of mail ons gerust!

Datum/tijd: in overleg
Tarief: €125,-

Boek nu!

U kunt deze workshop boeken via onze webshop.